SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dekantera
de·­kant·­era verb ~de ~t hälla av och av­skilja botten­satsen: ​dekantera vinet
Finita former
dekanterarpresens aktiv
dekanteraspresens passiv
dekanteradepreteritum aktiv
dekanteradespreteritum passiv
dekanteraimperativ aktiv
Infinita former
att dekanterainfinitiv aktiv
att dekanterasinfinitiv passiv
har/hade dekanteratsupinum aktiv
har/hade dekanteratssupinum passiv
Presens particip
dekanterande
Perfekt particip
en dekanterad + substantiv
ett dekanterat + substantiv
den/det/de dekanterade + substantiv