SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
delge
del|­ge el. åld. del|­giva verb ‑gav, ‑gett el. ‑givit, ‑given ‑givet ‑givna, pres. ‑ger med­dela, an­förtro ngn ngt
Finita former
delger (delgiver)presens aktiv
delges (delgivs, delgives)presens passiv
delgavpreteritum aktiv
delgavspreteritum passiv
delge (delgiv)imperativ aktiv
Infinita former
att delge (delgiva)infinitiv aktiv
att delges (delgivas)infinitiv passiv
har/hade delgett (delgivit)supinum aktiv
har/hade delgetts (delgivits)supinum passiv
Presens particip
delgivande
Perfekt particip
en delgiven + substantiv
ett delgivet + substantiv
den/det/de delgivna + substantiv
den delgivne + maskulint substantiv