SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
detektera
de·­tekt·­era verb ~de ~t upp­täcka, på­visa när­varo av; ​jfr detektion
Finita former
detekterarpresens aktiv
detekteraspresens passiv
detekteradepreteritum aktiv
detekteradespreteritum passiv
detekteraimperativ aktiv
Infinita former
att detekterainfinitiv aktiv
att detekterasinfinitiv passiv
har/hade detekteratsupinum aktiv
har/hade detekteratssupinum passiv
Presens particip
detekterande
Perfekt particip
en detekterad + substantiv
ett detekterat + substantiv
den/det/de detekterade + substantiv