SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
diskrimineringsombudsman
dis·­krim·­in·­er·ings|­om·­buds·­man substantiv ~nen; pl. ‑ombudsmän, best. pl. ‑ombudsmännen Diskriminerings­ombudsmannen en myndighet som arbetar mot diskriminering; äv. (med gemen initial­bokstav) om myndighetens chef
Singular
en diskrimineringsombudsmanobestämd form
en diskrimineringsombudsmansobestämd form genitiv
diskrimineringsombudsmannenbestämd form
diskrimineringsombudsmannensbestämd form genitiv
Plural
diskrimineringsombudsmänobestämd form
diskrimineringsombudsmänsobestämd form genitiv
diskrimineringsombudsmännenbestämd form
diskrimineringsombudsmännensbestämd form genitiv