SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
duellera
du·­ell·­era verb ~de ~t ut­kämpa duell
Finita former
duellerarpresens aktiv
duelleraspresens passiv
duelleradepreteritum aktiv
duelleradespreteritum passiv
duelleraimperativ aktiv
Infinita former
att duellerainfinitiv aktiv
att duellerasinfinitiv passiv
har/hade duelleratsupinum aktiv
har/hade duelleratssupinum passiv
Presens particip
duellerande