SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
embarkering
em·­bark·­er·ing substantiv ~en embarkera
Singular
en embarkeringobestämd form
en embarkeringsobestämd form genitiv
embarkeringenbestämd form
embarkeringensbestämd form genitiv