SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
emulgera
e·­mulg·­era [emulge´ra] verb ~de ~t slamma upp ämne i vätska; hålla ämne i upp­slammat till­stånd; ​jfr emulsion
Finita former
emulgerarpresens aktiv
emulgeraspresens passiv
emulgeradepreteritum aktiv
emulgeradespreteritum passiv
emulgeraimperativ aktiv
Infinita former
att emulgerainfinitiv aktiv
att emulgerasinfinitiv passiv
har/hade emulgeratsupinum aktiv
har/hade emulgeratssupinum passiv
Presens particip
emulgerande
Perfekt particip
en emulgerad + substantiv
ett emulgerat + substantiv
den/det/de emulgerade + substantiv