SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
förargelseväckande
för·­arg·­else|­väck·­ande oböjligt adjektiv ⟨särsk. jur.⟩ till väcka 3: ​förargelse­väckande beteende
Positiv
en/ett/den/det/de förargelseväckande + substantiv