SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
förnya
för·­nya verb ~de ~t 1ny
Finita former
förnyarpresens aktiv
förnyaspresens passiv
förnyadepreteritum aktiv
förnyadespreteritum passiv
förnyaimperativ aktiv
Infinita former
att förnyainfinitiv aktiv
att förnyasinfinitiv passiv
har/hade förnyatsupinum aktiv
har/hade förnyatssupinum passiv
Presens particip
förnyande
Perfekt particip
en förnyad + substantiv
ett förnyat + substantiv
den/det/de förnyade + substantiv