SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
fasettera
fas·­ett·­era hellre än fac·­ett·­era verb ~de ~t slipa i fasetter
Finita former
fasetterar (facetterar)presens aktiv
fasetteras (facetteras)presens passiv
fasetterade (facetterade)preteritum aktiv
fasetterades (facetterades)preteritum passiv
fasettera (facettera)imperativ aktiv
Infinita former
att fasettera (facettera)infinitiv aktiv
att fasetteras (facetteras)infinitiv passiv
har/hade fasetterat (facetterat)supinum aktiv
har/hade fasetterats (facetterats)supinum passiv
Presens particip
fasetterande (facetterande)
Perfekt particip
en fasetterad (facetterad) + substantiv
ett fasetterat (facetterat) + substantiv
den/det/de fasetterade (facetterade) + substantiv