SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
högstdensamma
högst|­den·­samma [‑sam´a] pronomen; mask. ‑densamme, n. ‑detsamma; pl. ‑desamma ⟨åld., skämts.⟩ den­samma
Singular
högstdensammagrundform utrum
högstdetsammagrundform neutrum
högstdensammegrundform maskulin
högstdensammasgenitiv utrum
högstdetsammasgenitiv neutrum
högstdensammesgenitiv maskulin
Plural
högstdesammagrundform
högstdesammasgenitiv