SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
hölja
1hölja verb höljde höljt täcka över, skyla; ​ngt är höljt i dunkel ngt är o­klart el. o­utrett
Finita former
höljerpresens aktiv
höljs (höljes)presens passiv
höljdepreteritum aktiv
höljdespreteritum passiv
höljimperativ aktiv
Infinita former
att höljainfinitiv aktiv
att höljasinfinitiv passiv
har/hade höljtsupinum aktiv
har/hade höljtssupinum passiv
Presens particip
höljande
Perfekt particip
en höljd + substantiv
ett höljt + substantiv
den/det/de höljda + substantiv
den höljde + maskulint substantiv
2hölja substantiv ~n höljor ⟨prov.⟩ fördjupning och ut­vidgning i vatten­drag; vatten­fylld sänka; göl
Singular
en höljaobestämd form
en höljasobestämd form genitiv
höljanbestämd form
höljansbestämd form genitiv
Plural
höljorobestämd form
höljorsobestämd form genitiv
höljornabestämd form
höljornasbestämd form genitiv