SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
helgonförklara
helg·­on|­för·­klara verb ~de ~t helgon förklara 1
Finita former
helgonförklararpresens aktiv
helgonförklaraspresens passiv
helgonförklaradepreteritum aktiv
helgonförklaradespreteritum passiv
helgonförklaraimperativ aktiv
Infinita former
att helgonförklarainfinitiv aktiv
att helgonförklarasinfinitiv passiv
har/hade helgonförklaratsupinum aktiv
har/hade helgonförklaratssupinum passiv
Presens particip
helgonförklarande
Perfekt particip
en helgonförklarad + substantiv
ett helgonförklarat + substantiv
den/det/de helgonförklarade + substantiv