SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
förklara
för·­klara verb ~de ~t tillkänna­ge, deklareraut­reda och skapa förståelse av
Finita former
förklararpresens aktiv
förklaraspresens passiv
förklaradepreteritum aktiv
förklaradespreteritum passiv
förklaraimperativ aktiv
Infinita former
att förklarainfinitiv aktiv
att förklarasinfinitiv passiv
har/hade förklaratsupinum aktiv
har/hade förklaratssupinum passiv
Presens particip
förklarande
Perfekt particip
en förklarad + substantiv
ett förklarat + substantiv
den/det/de förklarade + substantiv
förklara bort till förklara 2: ​förklara bort el. bortförklara en förlust
Infinita formeratt förklara bortinfinitiv aktivPresens participbortförklarandePerfekt participen bortförklarad + substantivett bortförklarat + substantivden/det/de bortförklarade + substantiv