SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hypotisera
hypot·­is·­era verb ~de ~t förpanta; ​till hypotek
Finita former
hypotiserarpresens aktiv
hypotiseraspresens passiv
hypotiseradepreteritum aktiv
hypotiseradespreteritum passiv
hypotiseraimperativ aktiv
Infinita former
att hypotiserainfinitiv aktiv
att hypotiserasinfinitiv passiv
har/hade hypotiseratsupinum aktiv
har/hade hypotiseratssupinum passiv
Presens particip
hypotiserande
Perfekt particip
en hypotiserad + substantiv
ett hypotiserat + substantiv
den/det/de hypotiserade + substantiv