SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inarbeta
in|­arbeta verb ~de ~t arbeta extra för att kompensera förlorad arbets­tid: ​fre­dagen efter Kristi himmelsfärds­dag får in­arbetas el. arbetas ingöra känd: ​in­arbeta el. arbeta in ett varu­märke
Finita former
inarbetarpresens aktiv
inarbetaspresens passiv
inarbetadepreteritum aktiv
inarbetadespreteritum passiv
inarbetaimperativ aktiv
Infinita former
att inarbetainfinitiv aktiv
att inarbetasinfinitiv passiv
har/hade inarbetatsupinum aktiv
har/hade inarbetatssupinum passiv
Presens particip
inarbetande
Perfekt particip
en inarbetad + substantiv
ett inarbetat + substantiv
den/det/de inarbetade + substantiv