SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
introducera
in·­tro·­duc·­era verb ~de ~t in­föra; skaffa ngn till­träde; presentera; ​jfr introduktion 1,2
Finita former
introducerarpresens aktiv
introduceraspresens passiv
introduceradepreteritum aktiv
introduceradespreteritum passiv
introduceraimperativ aktiv
Infinita former
att introducerainfinitiv aktiv
att introducerasinfinitiv passiv
har/hade introduceratsupinum aktiv
har/hade introduceratssupinum passiv
Presens particip
introducerande
Perfekt particip
en introducerad + substantiv
ett introducerat + substantiv
den/det/de introducerade + substantiv