SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kamma
kamma verb ~de ~t kamma håret
Finita former
kammarpresens aktiv
kammaspresens passiv
kammadepreteritum aktiv
kammadespreteritum passiv
kammaimperativ aktiv
Infinita former
att kammainfinitiv aktiv
att kammasinfinitiv passiv
har/hade kammatsupinum aktiv
har/hade kammatssupinum passiv
Presens particip
kammande
Perfekt particip
en kammad + substantiv
ett kammat + substantiv
den/det/de kammade + substantiv
kamma hem vinna, förskaffa sig
Infinita formeratt kamma heminfinitiv aktivPresens participhemkammandePerfekt participen hemkammad + substantivett hemkammat + substantivden/det/de hemkammade + substantiv
kamma igenom minutiöst söka i­genom: ​kamma i­genom el. genomkamma ett om­råde
Infinita formeratt kamma igenominfinitiv aktivPresens participigenomkammandePerfekt participen igenomkammad + substantivett igenomkammat + substantivden/det/de igenomkammade + substantiv
kamma in kamma hem
Infinita formeratt kamma ininfinitiv aktivPresens participinkammandePerfekt participen inkammad + substantivett inkammat + substantivden/det/de inkammade + substantiv