SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
korrigera
kor·­rig·­era [‑ri∫e´ra] verb ~de ~t rätta; ​jfr korrektion
Finita former
korrigerarpresens aktiv
korrigeraspresens passiv
korrigeradepreteritum aktiv
korrigeradespreteritum passiv
korrigeraimperativ aktiv
Infinita former
att korrigerainfinitiv aktiv
att korrigerasinfinitiv passiv
har/hade korrigeratsupinum aktiv
har/hade korrigeratssupinum passiv
Presens particip
korrigerande
Perfekt particip
en korrigerad + substantiv
ett korrigerat + substantiv
den/det/de korrigerade + substantiv