SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
läktare
läkt·­are substantiv ~n; pl. ~, best. pl. läktarna platt­form med sitt­platser över golv- el. mark­planet t.ex. i kyrka el. kring fotbolls­planpråm för gods­transport till och från far­tyg på redd​ – Alla sammansättn. med läktar- hör till läktare 1.
Singular
en läktareobestämd form
en läktaresobestämd form genitiv
läktarenbestämd form
läktarensbestämd form genitiv
Plural
läktareobestämd form
läktaresobestämd form genitiv
läktarnabestämd form
läktarnasbestämd form genitiv