SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
låg
låg adjektiv ~t ~a, lägre lägst inte hög; av liten om­fattning; ​ligga lågt vara av­vaktande el. passiv​ – Alla sammansättn. med låg- el. lågt- hör till låg.
Positiv
en låg + substantiv
ett lågt + substantiv
den/det/de låga + substantiv
den låge + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de lägre + substantiv
Superlativ
är lägst
den/det/de lägsta + substantiv
den lägste + maskulint substantiv
låg
se under ligga