SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
lös
lös adjektiv ~t ~a inte fastsatt; lätt flyttbar; porös: ​lös egendom; ​(bygga) på lösan sand på dålig grundi lös vikt o­förpackatinte skarp, o­farlig: ​lösa skottdet gick löst på 100 kr det kostade 100 kr; ​gå lös på ngn an­falla ngn​ – De flesta sammansättn. med lös- hör till lös 1.
Positiv
en lös + substantiv
ett löst + substantiv
den/det/de lösa + substantiv
den löse + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de lösare + substantiv
Superlativ
är lösast
den/det/de lösaste + substantiv
Övrig(a) ordform(er)
lösani vissa uttryck
lös
se under lysa