SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
lyfta
lyfta verb lyfte, lyft, lyft, pres. lyfter lyfta en väska; ​lyfta blicken; ​planet lyfterlyfta lön få ut lön​ – Alla sammansättn. med lyft- hör till lyfta 1.
Finita former
lyfterpresens aktiv
lyfts (lyftes)presens passiv
lyftepreteritum aktiv
lyftespreteritum passiv
lyftimperativ aktiv
Infinita former
att lyftainfinitiv aktiv
att lyftasinfinitiv passiv
har/hade lyftsupinum aktiv
har/hade lyftssupinum passiv
Presens particip
lyftande
Perfekt particip
en lyft + substantiv
ett lyft + substantiv
den/det/de lyfta + substantiv
lyfta av lyfta av el. (sällan) avlyfta ngt
Infinita formeratt lyfta avinfinitiv aktivPresens participavlyftandePerfekt participen avlyft + substantivett avlyft + substantivden/det/de avlyfta + substantiv
lyfta fram sär­skilt fokusera
Infinita formeratt lyfta framinfinitiv aktivPresens participframlyftandePerfekt participen framlyft + substantivett framlyft + substantivden/det/de framlyfta + substantiv
lyfta sig höjas; öka sin prestations­förmåga: ​ovationer så att taket ville lyfta sig; ​laget lyfte sig i finalen⟨vard.⟩ genom­gå ansikts­lyftning
Ordform(er)lyfta sig
lyfta ut äv. ta bort: ​det sista numret lyftes ut
Infinita formeratt lyfta utinfinitiv aktivPresens participutlyftandePerfekt participen utlyft + substantivett utlyft + substantivden/det/de utlyfta + substantiv