SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
medge
med|­ge el. åld. med|­giva verb ‑gav, ‑gett el. ‑givit, ‑given ‑givet ‑givna, pres. ‑ger hålla med om, erkänna
Finita former
medger (medgiver)presens aktiv
medges (medgivs, medgives)presens passiv
medgavpreteritum aktiv
medgavspreteritum passiv
medge (medgiv)imperativ aktiv
Infinita former
att medge (medgiva)infinitiv aktiv
att medges (medgivas)infinitiv passiv
har/hade medgett (medgivit)supinum aktiv
har/hade medgetts (medgivits)supinum passiv
Presens particip
medgivande
Perfekt particip
en medgiven + substantiv
ett medgivet + substantiv
den/det/de medgivna + substantiv