SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
numrera
numr·­era verb ~de ~t förse med nummer
Finita former
numrerarpresens aktiv
numreraspresens passiv
numreradepreteritum aktiv
numreradespreteritum passiv
numreraimperativ aktiv
Infinita former
att numrerainfinitiv aktiv
att numrerasinfinitiv passiv
har/hade numreratsupinum aktiv
har/hade numreratssupinum passiv
Presens particip
numrerande
Perfekt particip
en numrerad + substantiv
ett numrerat + substantiv
den/det/de numrerade + substantiv
numrera om numrera om el. omnumrera ngt
Infinita formeratt numrera ominfinitiv aktivPresens participomnumrerandePerfekt participen omnumrerad + substantivett omnumrerat + substantivden/det/de omnumrerade + substantiv