SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
okulera
okul·­era verb ~de ~t ympa in ymp­kvist med knopp
Finita former
okulerarpresens aktiv
okuleraspresens passiv
okuleradepreteritum aktiv
okuleradespreteritum passiv
okuleraimperativ aktiv
Infinita former
att okulerainfinitiv aktiv
att okulerasinfinitiv passiv
har/hade okuleratsupinum aktiv
har/hade okuleratssupinum passiv
Presens particip
okulerande
Perfekt particip
en okulerad + substantiv
ett okulerat + substantiv
den/det/de okulerade + substantiv