SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
oktrojera
oktroj·­era verb ~de ~t ut­färda oktroj för; ut­färda stats­författning utan sam­verkan med folk­representation
Finita former
oktrojerarpresens aktiv
oktrojeraspresens passiv
oktrojeradepreteritum aktiv
oktrojeradespreteritum passiv
oktrojeraimperativ aktiv
Infinita former
att oktrojerainfinitiv aktiv
att oktrojerasinfinitiv passiv
har/hade oktrojeratsupinum aktiv
har/hade oktrojeratssupinum passiv
Presens particip
oktrojerande
Perfekt particip
en oktrojerad + substantiv
ett oktrojerat + substantiv
den/det/de oktrojerade + substantiv