SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
opponera
op·­pon·­era verb ~de ~t protesteragranska vetenskapligt: ​opponera på en av­handling​ – Jfr opposition.
Finita former
opponerarpresens aktiv
opponeraspresens passiv
opponeradepreteritum aktiv
opponeradespreteritum passiv
opponeraimperativ aktiv
Infinita former
att opponerainfinitiv aktiv
att opponerasinfinitiv passiv
har/hade opponeratsupinum aktiv
har/hade opponeratssupinum passiv
Presens particip
opponerande
opponera sig protestera
Ordform(er)opponera sig