SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
patrullera
patrull·­era verb ~de ~t gå vakt; under förflyttning bevaka
Finita former
patrullerarpresens aktiv
patrulleraspresens passiv
patrulleradepreteritum aktiv
patrulleradespreteritum passiv
patrulleraimperativ aktiv
Infinita former
att patrullerainfinitiv aktiv
att patrullerasinfinitiv passiv
har/hade patrulleratsupinum aktiv
har/hade patrulleratssupinum passiv
Presens particip
patrullerande
Perfekt particip
en patrullerad + substantiv
ett patrullerat + substantiv
den/det/de patrullerade + substantiv
patrullera av patrullera av el. avpatrullera en väg
Infinita formeratt patrullera avinfinitiv aktivPresens participavpatrullerandePerfekt participen avpatrullerad + substantivett avpatrullerat + substantivden/det/de avpatrullerade + substantiv