SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1952  
PATRULLERA pat1rule4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (se avledn.); -ARE (†, HFinlÖ 144 (1710)).
Ordformer
(-roll- (-rol-) 17021767. -rouill- (-roill-, -ruill-) 1659c. 1795. -roull- (-roul-) 16781760. -rull- 1708 osv.)
Etymologi
[jfr t. patrouillieren, eng. patrol; ytterst av fr. patrouillier, patrullera, traska (i modd), av ä. fr. patruiller, traska, till patte, fot, labb, tass m. m. (jfr PATT, sbst.2)]
utföra bevakning under förflyttning (ofta fram o. åter i ett visst område l. längs en viss väg l. runt ett bevakningsföremål o. d.); förr äv.: deltaga i utförandet av patrulluppdrag o. d.; äv. (ofta med mer l. mindre stark prägel av fackspr.) tr.: under förflyttning bevaka (ngt); särsk. dels mil. om soldat l. patrull l. båt o. d., dels om person l. kollektiv tillhörande civil ordningsmakt l. brandskydd o. d. Stiernman Com. 2: 897 (1659; tr.). Starcka wachter .. som .. på Malmarne .. utan uppehåld patroullera skole. Schmedeman Just. 697 (1678). Thet patrolleras .. stundel: längst Odern. KKD 9: 147 (1705). Palmstedt Res. 38 (1778; om brandvakt). Patrulleringen är .. den nöjsammaste detalj af tjensten i fält. KrigVAH 1883, s. 93. Den patrullerande nattvakten (på sjukhuset). Svenson Sinnessj. 142 (1907). Vallentin London 427 (1912; om poliskonstapel; tr.). Norge skulle patrullera farvattnet mellan Lindesnäs och svenska gränsen. PT 1915, nr 56, s. 2. VFl. 1934, s. 165. — jfr AVPATRULLERA. — särsk.
a) (†) tr., med avs. på flod: utföra bevakning längs (floden). KKD 9: 172 (1705). Därs. 174 (1706).
b) (ofta ngt vard.) i mer l. mindre oeg. l. bildl. anv.; särsk.: ströva l. flanera l. gå omkring (inom ett visst begränsat område). Braun Calle 187 (1843). De fem (kamraterna) som .. patrullerat utanför. Strindberg Fjerd. 8 (1877). Munthe SMich. 163 (1930).
Avledn.: PATRULLERING, r. l. f. handlingen l. värksamheten att patrullera; förr möjl. äv.: utförande av patrulluppdrag. 2RA 1: 521 (1723). Posteringar, .. hvilka .. genom flitiga patrulleringar observera mellanrummen (mellan posterna). Lefrén Förel. 2: 180 (1817). Patrullering med tullbevakningsfartyg. Lang FinlSjör. 1: 308 (1890). SFS 1932, s. 956 (vid polisen). VFl. 1935, s. 190. jfr IS-, NATT-, SJÖ-PATRULLERING. särsk. (†) i uttr. hålla patrulleringar, patrullera. 2RARP 18: 6 (1751).
Ssgr (i fackspr.): patrullerings-linje. rutt för patrullerande poliskonstapel. Sthm 1: 290 (1897).
-område. särsk. (mera tillf.) tullv. om bevakningsområde. Stålhane Förf. 560 (1892; efter handl. fr. 1845). SFS 1910, nr 132, s. 28.
Spoiler title
Spoiler content