SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
rappa
rappa verb ~de ~t kalkslå, putsaslå, smälla tillfram­föra rap­musik
Finita former
rapparpresens aktiv
rappaspresens passiv
rappadepreteritum aktiv
rappadespreteritum passiv
rappaimperativ aktiv
Infinita former
att rappainfinitiv aktiv
att rappasinfinitiv passiv
har/hade rappatsupinum aktiv
har/hade rappatssupinum passiv
Presens particip
rappande
Perfekt particip
en rappad + substantiv
ett rappat + substantiv
den/det/de rappade + substantiv
rappa på ⟨vard.⟩ skynda sig
Infinita formeratt rappa påinfinitiv aktivPresens particippårappandePerfekt participen pårappad + substantivett pårappat + substantivden/det/de pårappade + substantiv
rappa sig ⟨vard.⟩ skynda sig
Ordform(er)rappa sig
rappa ur om lina: hoppa el. glida ur block e.d.
Infinita formeratt rappa urinfinitiv aktivPresens participurrappandePerfekt participen urrappad + substantivett urrappat + substantivden/det/de urrappade + substantiv
rappa åt sig ⟨vard.⟩ rycka till sig
Infinita formeratt rappa åt siginfinitiv aktiv