SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
reagera
re·­ag·­era [‑age´ra] verb ~de ~t ge ut­slag el. svar på på­verkan; visa sitt o­gillandeunder­gå kemisk om­vandling​ – Jfr reaktion.
Finita former
reagerarpresens aktiv
reageraspresens passiv
reageradepreteritum aktiv
reageradespreteritum passiv
reageraimperativ aktiv
Infinita former
att reagerainfinitiv aktiv
att reagerasinfinitiv passiv
har/hade reageratsupinum aktiv
har/hade reageratssupinum passiv
Presens particip
reagerande
Perfekt particip
en reagerad + substantiv
ett reagerat + substantiv
den/det/de reagerade + substantiv