SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
real
1re·­al [‑a´l] adjektiv ~t ~a sak-, saklig; verklig​ – Alla sammansättn. med real- hör till 1real.
Positiv
en real + substantiv
ett realt + substantiv
den/det/de reala + substantiv
2real [rea´l] substantiv ~en ~er mynt­enheten i Brasilien
Singular
en realobestämd form
en realsobestämd form genitiv
realenbestämd form
realensbestämd form genitiv
Plural
realerobestämd form
realersobestämd form genitiv
realernabestämd form
realernasbestämd form genitiv