SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
skänka
skänka verb skänkte skänkt ge i present; ge bort
Finita former
skänkerpresens aktiv
skänks (skänkes)presens passiv
skänktepreteritum aktiv
skänktespreteritum passiv
skänkimperativ aktiv
Infinita former
att skänkainfinitiv aktiv
att skänkasinfinitiv passiv
har/hade skänktsupinum aktiv
har/hade skänktssupinum passiv
Presens particip
skänkande
Perfekt particip
en skänkt + substantiv
ett skänkt + substantiv
den/det/de skänkta + substantiv
skänka bort skänka bort el. (sällan) bortskänka ngt
Infinita formeratt skänka bortinfinitiv aktivPresens participbortskänkandePerfekt participen bortskänkt + substantivett bortskänkt + substantivden/det/de bortskänkta + substantiv
skänka i slå i, servera
Infinita formeratt skänka iinfinitiv aktivPresens participiskänkandePerfekt participen iskänkt + substantivett iskänkt + substantivden/det/de iskänkta + substantiv
skänka ut servera alkohol: ​skänka ut el. utskänka rus­drycker
Infinita formeratt skänka utinfinitiv aktivPresens participutskänkandePerfekt participen utskänkt + substantivett utskänkt + substantivden/det/de utskänkta + substantiv
skänka åter skänka ngt åter el. vanl. återskänka ngt
Infinita formeratt skänka återinfinitiv aktivPresens participåterskänkandePerfekt participen återskänkt + substantivett återskänkt + substantivden/det/de återskänkta + substantiv