SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
skaffa
skaffa verb ~de ~t se till att komma över, bli ägare till: ​skaffa bilha med ngn att skaffa ha med ngn att göra
Finita former
skaffarpresens aktiv
skaffaspresens passiv
skaffadepreteritum aktiv
skaffadespreteritum passiv
skaffaimperativ aktiv
Infinita former
att skaffainfinitiv aktiv
att skaffasinfinitiv passiv
har/hade skaffatsupinum aktiv
har/hade skaffatssupinum passiv
Presens particip
skaffande
skaffa in skaffa in el. (sällan) inskaffa ngt
Infinita formeratt skaffa ininfinitiv aktivPresens participinskaffande
skaffa undan av­lägsna: ​skaffa undan el. undanskaffa ngt
Infinita formeratt skaffa undaninfinitiv aktivPresens participundanskaffande
skaffa åter skaffa ngt åter el. vanl. återskaffa ngt
Infinita formeratt skaffa återinfinitiv aktivPresens participåterskaffande