SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
stå
1stå oböjligt substantiv gå i stå stanna, köra fast
Ordform(er)
stå
2stå verb stod [sto´g el. sto´d], stått, pres. står vara upp­rätt placerad; äv. bildl.vara skrivet: ​det står på sidan 98(bok­staven O) står för (syre) betecknaran­svara: ​stå för kostnadernavara; äga rum: ​stå brud; ​när ska bröllopet stå?​ – Nästan alla sammansättn. med stå- hör till 2stå 1.
Finita former
stårpresens aktiv
ståspresens passiv
stodpreteritum aktiv
stodspreteritum passiv
ståimperativ aktiv
Infinita former
att ståinfinitiv aktiv
att ståsinfinitiv passiv
har/hade ståttsupinum aktiv
har/hade ståttssupinum passiv
Presens particip
stående
stå bakom vara upphovs­man tillstödja
Infinita formeratt stå bakominfinitiv aktivPresens participbakomstående
stå bi hjälpa: ​stå ngn bi el. bistå ngn
Infinita formeratt stå biinfinitiv aktivPresens participbistående
stå emot inte ge vika för: ​stå emot el. motstå ngn/ngt
Infinita formeratt stå emotinfinitiv aktivPresens participemotstående
stå i arbeta hårt
Infinita formeratt stå iinfinitiv aktivPresens participistående
stå på mest i förvånade frågor; ​hända: ​vad är det som står på?⟨vard.⟩ dröja: ​det stod inte länge på förr­än de var gifta
Infinita formeratt stå påinfinitiv aktivPresens particippåstående
stå på sig inte ge vika, vara en­vis
Infinita formeratt stå på siginfinitiv aktiv
stå sig bevara sin kvalitet; fort­satt gälla; klara sig: ​hans teorier står sig än­nu; ​svensk forskning står sig bra internationellt
Ordform(er)stå sig
stå till hur står det till? hur mår du?
Infinita formeratt stå tillinfinitiv aktivPresens participtillstående
stå upp särsk. relig.: åter bli levande: ​Jesus stod upp el. upp­stod från de dödastå upp för (sina vänner) hjälpa
Infinita formeratt stå uppinfinitiv aktivPresens participuppstående
stå ut ut­sättas för, tåla: ​han fick stå ut med el. utstå mycket kritik⟨vard.⟩ märkas: ​en av spelarna stod ut sär­skilt
Infinita formeratt stå utinfinitiv aktivPresens participutstående
stå över vänta till nästa (tävlings)omgång: ​de flesta hopparna stod över på 2,24
Infinita formeratt stå överinfinitiv aktivPresens participöverstående