SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
stocka
stocka [ståk`a] verb ~de ~t förse med stock; ​till stock 1: ​stocka en bössaföra i kupa: ​stocka en bi­svärm
Finita former
stockarpresens aktiv
stockaspresens passiv
stockadepreteritum aktiv
stockadespreteritum passiv
stockaimperativ aktiv
Infinita former
att stockainfinitiv aktiv
att stockasinfinitiv passiv
har/hade stockatsupinum aktiv
har/hade stockatssupinum passiv
Presens particip
stockande
stocka sig hopa sig; stanna upp: ​orden stockade sig i halsen på henne
Ordform(er)stocka sig