SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
timme
timme ~n timmar el. timma ~n ~r 60 minuter; lektion ofta ca 45 minuter; tid­punkt på dygnet​ – I sammansättn. tim-, tims-; alla så­dana sammansättn. hör till timme.
Singular
en timme (en timma)obestämd form
en timmes (en timmas)obestämd form genitiv
timmen (timman)bestämd form
timmens (timmans)bestämd form genitiv
Plural
timmarobestämd form
timmarsobestämd form genitiv
timmarnabestämd form
timmarnasbestämd form genitiv