SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
toluen
tolu·­en [‑e´n] substantiv ~et el. ~en ett kol­väte
Singular
ett toluen (en toluen)obestämd form
ett toluens (en toluens)obestämd form genitiv
toluenet (toluenen)bestämd form
toluenets (toluenens)bestämd form genitiv