SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
utflagga
ut|­flagga verb ~de ~t över­föra till bekvämlighets­flagg: ​ut­flagga el. vanl. flagga ut far­tyget
Finita former
utflaggarpresens aktiv
utflaggaspresens passiv
utflaggadepreteritum aktiv
utflaggadespreteritum passiv
utflaggaimperativ aktiv
Infinita former
att utflaggainfinitiv aktiv
att utflaggasinfinitiv passiv
har/hade utflaggatsupinum aktiv
har/hade utflaggatssupinum passiv
Presens particip
utflaggande
Perfekt particip
en utflaggad + substantiv
ett utflaggat + substantiv
den/det/de utflaggade + substantiv