SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
voucher
voucher [vao´tçer] substantiv ~n vouchrar kupong med kvitto på förhandsbetalning t.ex. av hotell­rum
Singular
en voucherobestämd form
en vouchersobestämd form genitiv
vouchernbestämd form
vouchernsbestämd form genitiv
Plural
vouchrarobestämd form
vouchrarsobestämd form genitiv
vouchrarnabestämd form
vouchrarnasbestämd form genitiv