publicerad: 2021  
voucher vouchern, plural vouchrar el. voucher äv. vouchers
vouch·ern
substantiv
[vao´tçer]
bevis för att betalning erlagts i för­väg t.ex. för hotellrum
vouchern kunde skrivas ut på datorn vid beställning
belagt sedan 1967; av engelska voucher med samma betydelse, till vouch 'bekräfta; garantera'