SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
vräka
vräka verb vräkte vräkt kasta hand­löst; falla i stora mängder: ​snön vräkte nertvinga att flytta, av­hysa: ​vräka en hyres­gäst
Finita former
vräkerpresens aktiv
vräks (vräkes)presens passiv
vräktepreteritum aktiv
vräktespreteritum passiv
vräkimperativ aktiv
Infinita former
att vräkainfinitiv aktiv
att vräkasinfinitiv passiv
har/hade vräktsupinum aktiv
har/hade vräktssupinum passiv
Presens particip
vräkande
Perfekt particip
en vräkt + substantiv
ett vräkt + substantiv
den/det/de vräkta + substantiv
den vräkte + maskulint substantiv
vräka bort sälja mycket billigt: ​hela lagret vräktes bort el. bort­vräktes
Infinita formeratt vräka bortinfinitiv aktivPresens participbortvräkandePerfekt participen bortvräkt + substantivett bortvräkt + substantivden/det/de bortvräkta + substantivden bortvräkte + maskulint substantiv
vräka sig ligga behagligt ut­sträckt; leva gott: ​vräka sig i lyx
Ordform(er)vräka sig