publicerad: 2021  
à
preposition
1 för varje enhet upp­gående till det värde som fram­går av samman­hanget; särsk. beträffande pris
tre biljetter à 50 kronor
belagt sedan 1644; av franska à med samma betydelse; av lat. ad´ 'till'
2 möjligen sträckande sig till (den större) måtts­uppgiften eller dylikt som fram­går av samman­hanget
ett av­stånd på 5 à 6 meter
belagt sedan 1670