publicerad: 2021  
abstinenssymtom abstinens­symtomet, plural abstinens­symtom, bestämd plural abstinens­symtomen
eller
abstinenssymptom abstinens­symptomet, plural abstinens­symptom, bestämd plural abstinens­symptomen
abs·tin·ens|­sym·tom·et, abs·tin·ens|­symp·tom·et
substantiv
abstinen`ssymtom el. abstinen`ssymptom
abstinensbesvär
abstinens­symtom som ångest, oro och hjärt­klappning
belagt sedan 1954