publicerad: 2021  
abstinensbesvär plural
abs·tin·ens|­be·svär·en
substantiv
abstinen`sbesvär
fysiska och psykiska störningar som kan upp­stå när vane­mässig konsumtion av njutnings­medel plötsligt upp­hör särsk. när man saknar effekten av läke­medel, tobak, alkohol el. narkotika
äv. bildligt
hon missade att vara med i sin elfte val­rörelse och hade vissa abstinens­besvär
belagt sedan 1966