publicerad: 2021  
1aga agan
ag·an
substantiv
a`ga
något formellt kroppslig bestraffning särsk. av barn i förment upp­fostrande syfte
skolaga
aga (av någon)
all aga av barn är nu­mera straffbar i Sverige
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska aghi 'fruktan; tukt'
2aga agan agor
ag·an
substantiv
a`ga
historiskt (titel för) hov­tjänsteman eller militär i Turkiet i äldre tid
äv. all­männare som hederstitel historiskt
belagt sedan 1686; av turk. agha 'äldre broder; herre'
3aga agade agat
verb
a`ga
kroppsligt bestraffa någon, ofta med slag eller dylikt
någon agar någon
belagt sedan förra hälften av 1400-talet (Östnordiska och latinska medeltidsordspråk); fornsvenska agha
agaagande