publicerad: 2021  
agglutinera agglutinerade agglutinerat
verb
agglutine´ra
spec. i medicinska och kemiska samman­hang klumpa ihop
agglutinera (något)
ett medel som agglutinerar de röda blod­kropparna
äv. klumpa ihop sig
blod­kropparna agglutinerar
agglutinerande språk se språk
belagt sedan 1828; av lat. agglutina´re 'häfta vid'; jfr ur­sprung till gluten
agglutineraagglutinerande, agglutinering, agglutination