publicerad: 2021  
aggressionshämning aggressions­hämningen aggressions­hämningar
ag·gress·ions|­häm·ning·en
substantiv
[-∫o`ns-]
svårighet att ge ut­tryck åt aggression
belagt sedan 1978