publicerad: 2021  
aids ingen böjning, utrum
substantiv
[ej´ds]
en virussjukdom hos människan som bryter ner kroppens immun­försvar var­vid varje infektion kan bli livs­hotande
JFR hiv
aidsbekämpning; aidsdrabbad; aidstesta
ut­veckla aids
belagt sedan 1982; av engelska AIDS (Aids), kortord för acquired immune deficiency syndrome 'förvärvat immunbristsyndrom'; jfr ur­sprung till syndrom